Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ønsker du å delta i videreutviklingen av et av Norges beste advokatmiljøer innen offentlig anskaffelse? Da oppfordrer vi deg til å søke! Som følge av betydelig oppdragstilfang søker vi advokater/jurister med erfaring og nyutdannede som er ferdig utdannet i 2017/2018.

Hvordan ser advokatfremtiden ut? Den digitale internettøkonomien er i rivende utvikling og det er uunngåelig at den også vil spise seg inn i advokatbransjen. Hvordan skal vi møte denne nye tidsalderen? Fremtidsrettede og tekno-interesserte advokater og jurister samles i Oslo 20. november på konferansen Future Lawyer 2017 for å diskutere juss, teknologi, forretningsmodeller, innovasjon og samarbeid.

Til vårt Stavangerkontor søker vi etter en serviceinnstilt resepsjonist i 80 % midlertidig stilling med 12 måneders varighet. Kontoret har 50 medarbeidere, hvorav to er resepsjonister.

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3111) høsten 2017? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

Borgarting lagmannsrett opphevet i går namsfogdens beslutning av 31. mai 2016 og Oslo byfogdembetes kjennelse av 21. desember 2016. Erik Martin Vik vil få tilbake eierskap og kontroll over aksjene i it-selskapet Confirmit, som storbanken Deutsche Bank tok utleggspant i. Kluge representerer Erik Martin Vik i saken, ved assosiert partner Hans Ingvald Stensholdt og Linn Hoel Ringvoll.

Finansavisenes JUSbilag skrev på fredag om Kluges investering og satsning på teknologi. - Dersom du skal få til endring, må du være villig til å satse. Du må være villig til å ofre noen timer på teknologi, slik at teknologien senere kan betale seg i tjenester du ellers ville bundet opp ressurser for å levere. Vi kaster bort for mye tid og må bli mer effektive, sier innovasjonsdirektør i Kluge, Knut-Magnar Aanestad.

Kluge Advokatfirma ved Kyrre Tangen Andersen, Synne Lyngstad Netteland, Henrik Høines og Sindre Anfinsen Sandal bistår Interstil AS og Skeidarliving Group AS i sak mot Nine United Denmark om sistnevntes stol Hay AAC 22.

Skal du ha eksamen i Kontraktsrett II (JUS131) høsten 2017? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiB. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Advokatfullmektig Sindre Anfinsen Sandal har en kortversjon av sin masteroppgave «Prosumenter - nasjonale virkemidler i prosumenters favør og disfavør», på trykk i Norsk Klimastiftelse sitt tidsskrift, Energi og klima.

Så langt i år har 15 unge jurister og erfarne advokater startet hos oss. Denne uken var alle samlet til introkurs hvor de fikk et innblikk i sin nye hverdag som «Kluger».

I sommer fikk Neodrill ved Kluge fullt medhold i saken mot Statoil, om midlertidig forføyning mot bruk av CapX-teknologien. Saken kommer nå opp for ordinær hovedforhandling i mars 2018, og DN har i den anledning fulgt opp saken. NeoDrill er representert av assosiert partner Kyrre Tangen Andersen og partner Steffen Asmundsson.

IPR-satsning fra Kluge

Etter å ha opplevd stor suksess med tvisteløsning innen immaterialrett har vi nå doblet antall advokater som jobber dedikert med IPR-rettslige problemstillinger.

Sysla.no skriver denne om uken om salget av det Stavanger-baserte selskapet TechInvent. Selskapet står bak den patenterte FluidCom-ventilen, og det var det japanske teknologi- og automasjonsselskapet Yokogawa som er kjøperen.

Kluge har lansert en digital plattform som tilbyr klienter juridisk rådgivning gjennom advokatfirmaets egenutviklede digitale portalløsning. I den samme løsningen kan klienters juridiske instrumenter struktureres for å identifisere risikoelementer i dokumentasjonen.

Arrangementet «Lexpo» samler årlig Europas jusverden i Nederland for å diskutere fremtidens teknologi knyttet til juridisk rådgivning. Mange av de største advokatfirmaene i Europa er representert.

Antallet flyktninger steg med nær 900.000 til 25,4 millioner i 2016. Tallet på mennesker på flukt i eget land er 40,3 millioner. Dette er femte året på rad totaltallene stiger, og dermed fortsetter antallet mennesker på flukt å ligge på et historisk høyt nivå.

Ove Vanebo er kommet tilbake som senioradvokat i Kluge, etter å ha jobbet som statssekretær i Justisdepartementet. Ove ble nylig intervjuet i Advokatbladet om de virkelige store spørsmålene i livet. Som for eksempel morgenvaner om sommeren, klientnapping og ikke minst hva han ville ha gjort som justisminister for en dag.

Ove André Vanebo, senioradvokat i Kluge, hadde i går innlegget "Hva utgjør grunnlaget for feriepenger?" på trykk i Drammens Tidende. Vet du hva som skal regnes med når man skal beregne feriepengenes størrelse, dvs. det såkalte «feriepengegrunnlaget»?

Mellom 25 og 30 små og mellomstore bedrifter har våren 2017 deltatt på et vekstprogram i regi av Connect Vest, Kluge, EY og Bouvet. Programmet, som delvis er finansiert med støtte fra Sandnes kommune, bestod av totalt tre heldagsseminarer med vekst som tema.

Dagens Næringsliv skrev fredag ettermiddag om Statoil som fortsatt ikke får bruke prestisjeteknologien CapX. Det har Stavanger tingrett bestemt. Statoil har gått på et nytt tap mot det lille teknologiselskapet Neodrill på Ålgård. Assosiert partner i Kluge, Kyrre Tangen Andersen, representerer Neodrill.

Vi er stadig interessert i nye og flinke medarbeidere, og vi ønsker å rekruttere en eller flere advokatfullmektiger til vårt Bergenskontor. Både nyutdannede og de med 1-2 års relevant erfaring er velkommen til å søke.

Dagens Næringsliv skriver i dag om Stavanger tingrett som nekter Statoil å bruke den nye Cap-X-teknologien under sommerens oljeleting, etter plagiatanklager fra selskapet Neodrill. Assosiert partner i Kluge, Kyrre Tangen Andersen, representerer Neodrill.

Det er gledelig å konstatere at Kluge nok en gang er topprangert i kategorien Construction i Legal 500. Også innen Dispute Resolution, Employment, Oil and Gas og Capital Markets er Kluge i toppsjiktet.

Kluges «tech-team» har inngått et samarbeid med Computerworld om å levere en fast spalte med tittelen «Teknologi og juss�� i annethvert nummer av avisen (hver 14. dag).

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3111) våren 2017? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

Dagens Næringsliv skriver i dag om at ulønnede praktikantstillinger («internships»), som frem til nå har vært et typisk amerikansk fenomen, er i ferd med å få fotfeste i Norge. Det er spesielt gründerbedrifter som benytter seg av dette. Assosiert partner i Kluge, Hanne Jahr Pedersen uttaler seg om «det nye arbeidslivet».

Torsdag 9. mars samlet vi mer enn 200 deltakere fra offshorebransjen på vårt årlige Offshore Summit i Stavanger. Arrangementet har blitt en viktig møteplass for våre klienter og andre interessenter, hvor endring, effektivitet og innovasjon stod på agendaen.

Finansavisens JUSbilag skrev på fredag om Kristofer Kluge som i 1927 skapte historie, panikk og et nytt lovverk ved å slå en kommune konkurs. Han ble Milorg-sjef, fengslet av Gestapo og Kluge var med fra oljeeventyrets begynnelse. Ingen tvil om at Kluge har satt sitt preg på jushistorien.