Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Arrangementer

Kluge inviterer til kurs i oppgaveteknikk for studenter ved det juridiske fakultetet i Oslo. Kurset tar utgangspunkt i sensors bedømmelse av eksamensbesvarelser, og tar sikte på å identifisere de kvalitetene en besvarelse må ha for å oppnå en god bedømmelse – samt hva som skal til for å oppnå disse kvalitetene.

Kluge Advokatfirma inviterer til kurs i Statens Standardavtaler 2015 versjonene. Målgruppen for kursene er jurister og andre som arbeider med innkjøp og leveranser av IT utstyr, programvare og tjenester. Kursene er praktisk innrettet og passer både for kunde og leverandør. Det er ikke behov for forhåndskunnskap om avtalene. Vi tilbyr to kurs hvor du kan delta på ett eller begge etter eget ønske.

Kluge Advokatfirma inviterer til kurs i Statens Standardavtaler 2015 versjonene. Målgruppen for kursene er jurister og andre som arbeider med innkjøp og leveranser av IT utstyr, programvare og tjenester. Kursene er praktisk innrettet og passer både for kunde og leverandør. Det er ikke behov for forhåndskunnskap om avtalene. Vi tilbyr to kurs hvor du kan delta på ett eller begge etter eget ønske. Merk at overordnet gjennomgang av den generelle SSA-porteføljen og de grunnleggende aspekter ved avtaleverket kun inngår i kurs 1. Deltar du kun på kurs 2 kan det derfor være en fordel å kjenne litt til SSA-porteføljen på overordnet nivå.

Kluge Advokatfirma inviterer til en hyggelig start på dagen, hvor du får servert frokost og de ferskeste oppdateringene innenfor regelverket om offentlige anskaffelser, med spesielt fokus på teknologianskaffelser.

 

Kluge Advokatfirma samarbeider med kurs- og konferansearrangøren NOHR-CON, hvor en rekke av våre advokater holder foredrag særlig innenfor offentlige anskaffelser samt bygg og anlegg. Se nohr-con.com for mer informasjon.