Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Arrangementer

Kluge inviterer til frokostseminar om oppdragsgivers erstatningsansvar ved feil i offentlige anskaffelser. Det offentliges innkjøp blir stadig mer omfattende og komplekse og vi ser en trend til at tilbydere som ikke har nådd opp i konkurransen oftere krever erstatning for feil begått av oppdragsgiver. Samtidig kan det se ut som Norge er i en særstilling i europeisk sammenheng hva gjelder omfanget av slike saker.

Advokatfirmaene Projure, Haver, Schjødt, Eurojuris og Kluge har inngått samarbeid om opprette Ungt Entrepriseforum for tverrfaglige presentasjoner og diskusjoner om entrepriserett og tilgrensende tema. Målsetningen er å heve nivået på forståelsen for entrepriserett blant de unge i bygge- og anleggsbransjen og blant unge entrepriserettsjurister.

Kluge Advokatfirma inviterer til kurs i Statens Standardavtaler 2015 versjonene. Målgruppen for kursene er jurister og andre som arbeider med innkjøp og leveranser av IT utstyr, programvare og tjenester. Kursene er praktisk innrettet og passer både for kunde og leverandør. Det er ikke behov for forhåndskunnskap om avtalene. Vi tilbyr to kurs hvor du kan delta på ett eller begge etter eget ønske.

Kluge Advokatfirma inviterer til kurs i Statens Standardavtaler 2015 versjonene. Målgruppen for kursene er jurister og andre som arbeider med innkjøp og leveranser av IT utstyr, programvare og tjenester. Kursene er praktisk innrettet og passer både for kunde og leverandør. Det er ikke behov for forhåndskunnskap om avtalene. Vi tilbyr to kurs hvor du kan delta på ett eller begge etter eget ønske. Merk at overordnet gjennomgang av den generelle SSA-porteføljen og de grunnleggende aspekter ved avtaleverket kun inngår i kurs 1. Deltar du kun på kurs 2 kan det derfor være en fordel å kjenne litt til SSA-porteføljen på overordnet nivå.

 

Kluge Advokatfirma samarbeider med kurs- og konferansearrangøren NOHR-CON, hvor en rekke av våre advokater holder foredrag særlig innenfor offentlige anskaffelser samt bygg og anlegg. Se nohr-con.com for mer informasjon.