Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Forvaltningsrett: eksamensrettet undervisning i Oslo - 15.11

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett (JUS2211) høsten 2016? Kluge avholder eksamensrettet gruppeundervisning for studenter på 2. avdeling ved UiO.

studenter_ill
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 15. november 2016 16.15 - 20.15
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, Oslo

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 18 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hver samling sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. Under samlingene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på samlingene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Det blir også gjennomført eksamensundervisning i Forvaltningsrett 
7. november, 8. november16. november og 17. november.

Dersom du melder deg på flere kursdager i samme fag, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Hver undervisningsøkt ledes av advokater og advokatfullmektiger i Kluge.

Undervisningen på 2. avdeling ledes av:

  • Andreas A. Arntzen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han arbeider med tvisteløsning og prosedyre, blant annet innen forvaltningsrett.
  • Frederik Nordby, advokat i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han arbeider med regelverket for offentlige anskaffelser og annen forvaltningsrett. Han var vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett og skrev masteroppgave om EØS-avtalens betydning for norsk forvaltningsrett.
  • Kristine Møse, advokat i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider med tvisteløsning og prosedyre innen en rekke rettsområder, herunder forvaltningsrett, utlendingsrett, menneskerettigheter og skatt. Som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett skrev hun avhandling om EØS-rett og utlendingsrett.
  • Marianne Lundegaard Bjørnsen, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold, deriblant plan- og bygningsrett og annen forvaltningsrett.
  • Vegar Vatne, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.