Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar: viktigste endringene i regelverket for offentlige anskaffelser

Kluge Advokatfirma inviterer til frokostseminar onsdag 9. november. Temaet er de viktigste endringene som ble vedtatt både i lov- og forskrift om offentlige anskaffelser i sommer, og som dels alt er trådt i kraft og dels trår i kraft 1. januar 2017. Vi vil ta for oss en rekke av de nye enkeltbestemmelsene og se på hvilke praktiske konsekvenser disse vil få.

penn_ill
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 09. november 2016 08.15 - 10.00 Frokost og registering fra kl. 08:00
Sted Kluges lokaler, 4. etg, Starvhusgt. 2B, Bergen
Pris 500,- pr. deltaker (faktureres i etterkant)
Påmeldingsfristen er utgått

Seminaret vil ha en hovedvekt på bygge - og anleggsbransjen, men er aktuelt for alle som er involvert i offentlige innkjøp, enten det måtte være på tilbyder- eller innkjøpersiden.

Vi vil se nærmere på:

 • Unntak fra regelverket
 • Økt terskel for kunngjøringsplikt
 • Forutgående dialog med markedet
 • Begrensninger tilknyttet bruk av underleverandører
 • Opphevelse av anbudsinstituttet under EØS-terskelverdi
 • Forhandlingsadgangen over EØS-terskelverdi
 • Adgang til å rette feil
 • Ettersendelse av dokumentasjon
 • Bruk av egenerklæringer
 • Evaluering av tilbudene
 • Avvisningsreglene

Vi serverer frokost fra kl. 08:00, og foredragene starter kl. 08:15. Kursholdere er advokatene Ingrid Andreassen og Kjetil Sangolt.