Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Heldagsforedrag om de nye reglene om offentlige anskaffelser i Stavanger - for leverandører

Vi inviterer til heldagsforedrag om de nye reglene om offentlige anskaffelser. Seminaret retter seg mot de som er leverandører til oppdragsgivere i offentlig sektor.

Sementbotte
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 25. august 2016 09.30 - 15.00
Sted Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger
Pris 3650 (inkl. lunsj)
Påmeldingsfristen er utgått

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter vil bli endret i 2016, og det vil komme en ny forskrift om tjenestekonsesjoner. Endringene er en følge av at nye EU-direktiver implementeres i Norge sammen med forandringer i den nasjonale delen av regelverket.

Det offentlige i Norge gjør innkjøp for mer enn 400 milliarder kroner per år. Vi vil gjennomgå de viktigste endringene i anskaffelsesregelverket, sett fra leverandørens ståsted, herunder blant annet det nye systemet for egenerklæringer vedrørende leverandørens kvalifikasjoner og muligheten for ettersending av øvrig tilbudsdokumentasjon. Vi vil blant annet fokusere på hva leverandørene bør være oppmerksom på ved utforming og levering av tilbud, herunder nye avvisningsregler, hvordan eventuelle forhandlinger med oppdragsgiver vil bli gjennomført, samt hvordan leverandøren best kan ivareta sine interesser i forbindelse med eventuell avvisning, og ved tildelingsbeslutningen og eventuelle klager på denne.

Foredragsholder er Gro Amdal, advokat og partner i Kluge, med mer enn 20 års erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser. Hun er nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og var også deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som har utformet forslaget til deler av det nye anskaffelsesregelverket. Hun er også leder av Kluges faggruppe for offentlige anskaffelser.