Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Heldagsforedrag om de nye reglene om offentlige anskaffelser i Stavanger - for offentlige innkjøpere

Vi inviterer til heldagsforedrag om de nye reglene om offentlige anskaffelser. Foredraget er skreddersydd for personer som arbeider med innkjøp hos eller for offentlige oppdragsgivere, og er egnet for både jurister og ikke-jurister.

Hjelm
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 23. august 2016 09.30 - 15.00
Sted Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger
Pris 3650 (inkl. lunsj)
Påmeldingsfristen er utgått

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter vil bli endret i 2016, og det vil komme en ny forskrift om tjenestekonsesjoner. Endringene er en følge av at nye EU-direktiver implementeres i Norge sammen med forandringer i den nasjonale delen av regelverket.

Vi gjennomgår de viktigste endringene som vil tre i kraft i løpet av 2016 i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, blant annet: De nye bestemmelsene om konkurranse med forhandling, forberedende markedsundersøkelser, kvalifikasjonskrav: nytt system egenerklæringer og ettersending av dokumentasjon, tildelingskriterier, avvisning av tilbud, utvidelse av adgangen til ettersending av tilbudsdokumentasjon, adgangen til å gjøre endringer etter kontraktsinngåelse, nye sanksjonsbestemmelser, osv.

Foredragsholder er Gro Amdal, advokat og partner i Kluge, med mer enn 20 års erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser. Hun er nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og var også deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som har utformet forslaget til deler av det nye anskaffelsesregelverket. Hun er også leder av Kluges faggruppe for offentlige anskaffelser.