Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamensrettede undervisning - Bergen

Skal du ha eksamen i Kontraktsrett II (JUS131) høsten 2016? Kluge avholder eksamensrettet gruppeundervisning for studenter på 3. studieår ved UiB.

Studenter_eksamen
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 03. oktober 2016 16.00 - 20.00
Sted Kluges lokaler, Starvhusgaten 2B, Bergen

Arrangementet er dessverre fulltegnet.

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 15 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hver samling sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. Under samlingene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på samlingene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Det blir også gjennomført eksamensundervisning i Kontraktsrett II (JUS131), tirsdag 4. oktober.

Undervisningen ledes av:

  • Anette Sande, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig med spørsmål innen fagområdet fast eiendom og transaksjoner, og har spesialkompetanse innen skatt og selskapsrett.
  • Knut H. Magnussen, advokat i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Knut yter generell kontraktsrettslig bistand til klienter i ulike bransjer, og har blant annet erfaring med skipsbygging, fabrikasjonskontrakter og offshore leverandørindustri.