Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nytt anskaffelsesregelverk trer i kraft etter sommeren - Kluge inviterer til faglig oppdatering i Bergen

Ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt av stortinget 9. juni 2016, og de påfølgende forskriftsendringene er ventet i løpet av sensommeren. I den forbindelse arrangerer Kluge et frokostseminar onsdag 17. august i Bergen.

Trafikklys ill.
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 17. august 2016 08.00 - 12.00 Seminaret er gratis
Sted Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7
Påmeldingsfristen er utgått

På seminaret vil vi presentere endringene som har størst betydning for leverandørsiden, og avslutte med en oppsummerende debatt med muligheter for spørsmål fra salen. Foredragene holdes av representanter fra KOFAs sekretariat, Helse Vest Innkjøp og Kluges advokater.

Formålet med seminaret er å gi leverandører en praktisk oversikt over konsekvensene av regelendringene, raskest mulig etter vedtakelse.

PROGRAM 

08:00 - 08:30 Frokost og mingling


08:30 - 08:45 Velkommen og innledning

 • Bakgrunnen for endringene og overordnet om temaet for seminaret
 • Ny anskaffelseslov
 • Endringer i forskrift for klassisk sektor
 • Endringer i håndhevelsesreglene
 • Innleder: Advokat Steinulf Tungesvik, Kluge Advokatfirma

 08:45- 09:45 Hovedpunkter i det nye regelverket, herunder:

 • Utvidet adgang til å benytte konkurranse med forhandling
 • Adgang til endringer i eksisterende kontrakter
 • Elektronisk kommunikasjon som ny hovedregel
 • Endringer i avvisningsreglene
 • Videre adgang til å reparere feil ved inngitt tilbud
 • Bruk av egenerklæringer som dokumentasjon for kvalifikasjon
 • Endringer i tildelingskriteriene
 • Unntak for anskaffelser under kr. 100 000
 • Begrensninger i bruk av underentreprenører
 • Krav om bruk av lærlinger
 • Foredragsholdere: Advokatene Ingrid Andreassen og Kjetil Sangolt, Kluge Advokatfirma

09:45 - 10:15 "Blir det enklere å være innkjøper?" Endringene sett fra en innkjøpers perspektiv:

 • Er endringene ressursbesparende?
 • Vil man unngå unødvendige avvisninger?
 • Hva tenker Helse Vest om de nye tildelingskriteriene og den økte adgangen til forhandlinger
 • Foredragsholder: Bernt Stian Vik, Helse Vest Innkjøp HF

10:15 - 10:25 Benstrekk - kaffe - mingling

10:25- 10:45 "Tilbudskonkurranser og forhandlinger, og ikke anbud"

 • Konsekvenser av avskaffelsen av anbudskonkurranser i særnorsk regelverk
 • Hvilke begrensninger gjelder for forhandlinger etter det nye regelverket?
 • Foredragsholder: Advokat Gro Amdal, Kluge Advokatfirma

10:45 - 11:15 "Håndheving: Hva innebærer det at KOFA får tilbake gebyrmyndigheten?"

 • Tidligere erfaringer med overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser
 • De nye reglene for gebyrmyndigheten
 • Hvorfor er gebyrordningen viktig for leverandørene?
 • Foredragsholder: Sekretariatsleder i KOFA, Anneline Vingsgård

11:15 - 11:30 Benstrekk - kaffe - mingling

11:30 - 12:00 Oppsummering og paneldiskusjon, med spørsmål/innspill fra salen

Gro Amdal, Bernt Stian Vik, Anneline Vingsgård. Ledet av Steinulf Tungesvik

Dersom man ønsker en grundig gjennomgang av alle endringer som er relevante for leverandørsiden, anbefales vårt heldagsforedrag i Stavanger den 25. august.