Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

"Tirsdag morgen" - fagseminar i IPR-strategi

Kluge og Connect Norge ønsker velkommen til "Tirsdag morgen", et fagseminar i IPR-strategi for gründerfasen og vekstselskaper.

Ill_IPR-strategi
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 13. september 2016 08.00 - 10.00
Sted Kluge Advokatfirma , Laberget 24, Hinna Park, Stavanger
Pris Fagseminaret er gratis
Påmeldingsfristen er utgått

"Tirsdag morgen" er en møteserie hvor Kluge og Connect i Rogaland inviterer til korte fagseminarer med frokost og mingling for faglig påfyll og nettverks bygging.

Tema for denne "Tirsdag morgen" er IP-management som verktøy i nedgangstider - praktiske grep for å minske kostnadsbelastningen og øke bedriftens utbytte.

I nedgangstider kan det være krevende for bedriften å avsette tid og ressurser til forskning og nyutvikling, samt ivaretakelse av eksisterende rettigheter. Kostnadsfokuset er ellers på sitt strengeste, og nytteverdien av IP kan fremstå som både vag og langsiktig, og dermed uegnet som løsning på den akutte situasjon.

Erfaring viser imidlertid at det nettopp er i nedgangstider at betydningen av innovasjon og sikring av rettigheter er størst: Når konkurransen skjerpes, er det viktigere enn noen gang å kunne tilby de beste og mest moderne løsningene. Og gevinsten kan dessuten ligge nærmere enn man tror.

Foredraget tar for seg praktiske grep bedriften kan gjøre for å minske kostnadsbelastningen og øke utbyttet gjennom et IP-management system.

Foredragsholder er senioradvokat Kyrre Tangen Andersen fra Kluge. Han holder jevnlig foredrag, blant annet om beskyttelse av immaterielle rettigheter, og holder også klientrettede kurs innenfor immaterialrett.

Oversikt over kommende fagseminarer høsten 2016:

  • 13.09.16: IPR-strategi
  • 11.10.16: Selskapsrett
  • 22.11.16: Statens Standardavtaler
  • 13.12.16: Finansiering