Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Forvaltningsrett: eksamenskurs i Oslo - 9.5

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett (JUS2211) våren 2017? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. avdeling ved UiO.

Ill_student_Kluge
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 09. mai 2017 16.00 - 20.00
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, Aker Brygge

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Det blir også gjennomført eksamensundervisning i Forvaltningsrett 2. mai, 3. mai og 8. mai.

Dersom du melder deg på flere kursdager i samme fag, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Undervisningen i Forvaltningsrett ledes av:

  • Andrea F. Amundsen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett.
  • Andreas A. Arntzen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han arbeider med tvisteløsning og prosedyre, blant annet innen forvaltningsrett.
  • Hanne Marte Bakken, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun arbeider særlig med insolvens, restrukturering og selskapsrett. Hun har også kompetanse innen miljørett.
  • Vegar Vatne, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.