Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Forvaltningsrett: eksamenskurs i Stavanger - 19.4

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett (BRV210) våren 2017? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS.

Ill Eksamenskurs Kluge
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 19. april 2017 16.30 - 20.30
Sted Kluges lokaler, Laberget 24, Hinna Park
Påmeldingsfristen er utgått

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen i Forvaltningsrett ledes av:

  • Kristian Aksland, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider i hovedsak med entrepriserett og sivilprosess. Kristian har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet i Bergen.
  • Siri Fosse Sandve, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun har tidligere arbeidet med undervisning og oppgaveretting ved juridisk fakultet i Bergen innen blant annet forvaltningsrett og vært vitenskapelig assistent for et forskningsprosjekt innen kontraktsrett ved UiB.