Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostkurs om «Bori II» (HR-2017-1834-A) | Oslo

Juristenes Utdanningssenter inviterer til frokostseminar: Erstatningsansvar for brudd på offentligrettslige forpliktelser. Advokat Steffen Asmundsson fra Kluge og advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk fra Riisa & Co var prosessfullmektiger da saken var oppe for Høyesterett. Denne morgenen holder de foredrag sammen og kommenterer dommen med et kritisk blikk.

Lamper ill.
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 14. desember 2017 08.15 - 10.30
Sted Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, Oslo
Påmeldingsfristen er utgått

Skal den ansvarlige i byggesaker være uten erstatningsansvar overfor de private skadelidte?

Høyesterett avsa 28. september 2017 dom HR-2017-1834-A som gjaldt erstatning etter feilaktig grunnlag for ferdigattest. Dommen er en viktig oppfølger etter Bori-dommen, og sier noe om erstatningsansvar for brudd på offentligrettslige forpliktelser.

For mer informasjon og påmelding se jus.no