Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar om innføring av kontrolltiltak og overvåking i arbeidslivet | Oslo

Kluge inviterer til frokostseminar for en gjennomgang av vilkårene og saksbehandlingsreglene knyttet til innføring av kontrolltiltak og overvåking i arbeidslivet.

Ill_trafikklys
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 05. april 2017 08.30 - 09.30 Registrering og frokost fra kl. 08:00
Sted Bryggegata 6, Aker Brygge
Påmeldingsfristen er utgått

Gjennomfører din virksomhet kontrolltiltak eller overvåker ansatte uten å være klar over det?

I dagens arbeidsliv anses veldig mange verktøy og tiltak arbeidsgivere tar i bruk som kontrolltiltak eller overvåking i henhold til lovverket, for eksempel noe så vanlig som ansattes bruk av elektronisk adgangsbrikke på arbeidsplassen. Andre eksempler er kameraovervåking, innsyn i ansattes e-post, GPS-sporing av yrkesbiler (elektronisk kjørebok, flåtestyring, sensorteknologi), tilgang til ansattes mobiltelefon eller bruk av ulikt styringsverktøy utenfor fast arbeidssted (eks. bruk av PDA).

Har din virksomhet oversikt over hvilke kontrolltiltak og hva slags former for overvåking som foregår, og oppfyller din virksomhet vilkårene og saksbehandlingsreglene for lovlig å gjennomføre slik kontroll?

Lovgivningen setter flere begrensninger som det er viktig å kjenne til før kontrolltiltak og overvåking kan iverksettes på en arbeidsplass. Regelverket er omfattende og sammensatt. Arbeidsgivers adgang til å innføre kontrolltiltak og overvåking er et arbeidsrettslig spørsmål som først og fremst reguleres av arbeidsmiljøloven. Arbeidsgivers adgang til å behandle personopplysningene som hentes inn gjennom kontrolltiltaket, er et personvernrettslig spørsmål som reguleres av personopplysningsloven.

Den 5. april 2017 inviterer Kluge, ved advokatene Marco Lilli og Hanne Jahr Pedersen, til frokostseminar for en gjennomgang av vilkårene og saksbehandlingsreglene knyttet til innføring av kontrolltiltak og overvåking i arbeidslivet.