Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | Er oppdragsgivers erstatningsansvar for feil ved offentlige anskaffelser blitt skjerpet? | Oslo

Kluge inviterer til frokostseminar om oppdragsgivers erstatningsansvar ved feil i offentlige anskaffelser. Det offentliges innkjøp blir stadig mer omfattende og komplekse og vi ser en trend til at tilbydere som ikke har nådd opp i konkurransen oftere krever erstatning for feil begått av oppdragsgiver. Samtidig kan det se ut som Norge er i en særstilling i europeisk sammenheng hva gjelder omfanget av slike saker.

Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 30. november 2017 08.00 - 10.00
Sted Kluges lokaler , Bryggegata 6, Aker Brygge
Pris Gratis
Påmeldingsfristen er utgått


Den nylig avsagte dommen i EFTA-domstolen ser ut til å skjerpe inn oppdragsgivers ansvar ytterligere ved at også enkle feil kan tillegges erstatningsansvar. Domstolen foretar også viktige avklaringer med hensyn til kravet til årsakssammenheng. Dommen kommer i kjølvannet av en rekke nasjonale avgjørelser som ilegger offentlige oppdragsgivere til dels betydelige erstatningskrav.

Vi vil i løpet av en effektiv morgensesjon gi vår analyse av dommen samt si noe nærmere om avgjørelsens betydning for vilkårene for å kreve erstatning. Det vil også gis praktiske tips med hensyn til hvordan både oppdragsgivere og tilbydere bør innrette seg ved et eventuelt erstatningskrav. Seminaret vil berøre kravene til ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap.

Kluge er blant Norges sterkeste fagmiljø innen offentlige anskaffelser og har de siste årene ført noen av Norges mest profilerte rettssaker om erstatning for feil ved offentlige anskaffelser, både for det offentlige og for leverandører.

Bakgrunn
EFTA-domstolen avga den 31. oktober i år sin rådgivende uttalelse til Frostating lagmannsrett i saken mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS. Saken gjelder Fosen-Linjens krav på erstatning for positiv kontraktsinteresse for en konkurranse om fergekontrakter. Uttalelsen fra EFTA-domstolen synes å fravike Høyesteretts lære fra den såkalte Nucleus-saken om at det offentlige kun har ansvar for vesentlige feil, ettersom EFTA-domstolen kommer til at også enkle feil kan være ansvarsbetingende. Uttalelsen inneholder også interessante betraktninger om vilkåret til årsakssammenheng i et tilfelle hvor oppdragsgiver har rett eller plikt til å avlyse konkurransen. Frostating vil nå fortsette behandlingen av saken hvor EFTA-domstolens uttalelse ventes å bli et sentralt tema.