Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge Offshore Summit 2017 | Stavanger

Oljeindustrien er preget av store endringer. Den 9. mars inviterer vi til Kluge Offshore Summit 2017, hvor endring og effektivitet og innovasjon står på agendaen.

Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 09. mars 2017 08.00 - 12.15 Vi starter med kaffe & mingling kl. 08:00, og serverer lunsj fra kl.12:15 for de som har anledning til dette.
Sted Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14
Pris Gratis
Påmeldingsfristen er utgått

Hvordan jobbes det i driftsorganisasjonene med effektivitetsforbedringer? Er det ekte driftsforbedringer og jobbes det virkelig smartere og enklere? Eller består endringene for det meste i kostnadskutt og nedskjæringer? Klarer bransjen å utvikle teknologi og drive industriell utvikling, som alle er enige om er nødvendig? Hvilke muligheter ser ENOVA for morgendagens oljeindustri i lys av det grønne skiftet?

Sist, men ikke minst: Hva kan vi forvente at Brexit-prosessen utover 2017 og 2018 betyr for de mange enhetene og organisasjonene innenfor oljeindustrien som geografisk dekker både NCS og UKCS?

 • 08:30 - 08:55 Konkurransekraft - norsk sokkel i endring. KonKraft, en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi, har igangsatt et nytt prosjekt "Konkurransekraft - norsk sokkel i endring". Walter Qvam, tidligere konserndirektør i Kongsberg Gruppen, leder utvalget.
  Walter Qvam, tidligere konserndirektør i Kongsberg Gruppen

 • 08:55 - 09:20 Har bransjen klart å gjøre noe med de store kostnadsdriverne på sokkelen? Hva kan gjøres videre? Hva må bransjen jobbe mer med?
  Mette Halvorsen Ottøy, direktør i Statoil for Drift Sør

 • 09:20 - 09:45 Oppdatering om markedet og endringene bransjen har gått igjennom siden priskollapsen i 2014. Har bransjen klart å gjøre varige endringer i forhold til kostnadsnivå? Hvordan ser det ut fremover, og hva vil skje når etterspørselen etter varer og tjenester tar seg opp?
  Jarand Rystad, CEO Rystad Energy

 • 09:45 - 10:00 Pause
  Påfyll & mingling

 • 10:00 - 10:20 Det grønne skiftet - hva betyr det for oljeindustrien? Muligheter og perspektiver fra ENOVAs ståsted
   Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova

 • 10:20 - 10:45 Skjer det innovasjon i oljeindustrien? Hva er status på innovasjon etter flere år med kapitalbindinger og lave oljepriser? Innovasjon Norge om veien videre for bransjen ut i fra Innovasjon Norge sine analyser og erfaringer
  Mona Skaret, direktør for Vekstselskaper og Klynger i Innovasjon Norge

 • 10:45 - 11:00 Pause
  Påfyll & mingling

 • 11:00 - 11:25 Many operators and contractors have organisations covering both the UKCS and the NCS. How will Brexit influence such organisations and companies - organized cross the UK border? How should we be prepared, from a legal perspective?
  Guy Lougher, Partner for Pinsent Masons LLP, Head of EU and Competition

 • 11:25 - 11:50 Brexit fra et norsk ståsted - hvilke juridiske utfordringer ser vi for norsk oljeindustri og næringsliv knyttet til Brexit?
  Bjørnar Alterskjær, tidligere visedirektør i ESA, nå partner i Kluge

 • 11:50 - 12:15 Hvordan starte og drive et nytt oljeselskap basert på en innovativ og nytenkende forretningsplan? Hvordan vil OKEA bringe industrien videre?
  Ola Borten Moe, tidligere olje og energiminister, nå i ledelsen i OKEA

 • 12:15 Lunsj

Det er begrenset antall plasser og første mann til mølla-prinsippet gjelder. Det fylles fort opp!