Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Oslo

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3111) høsten 2017? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

Tannhjul_ill

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Bryggegata 6 kl. 16:00 - 20:00, på følgende datoer:

Forvaltningsrett (JUS2211)

 • Mandag 30. oktober
 • Tirsdag 31. oktober
 • Onsdag 1. november
 • Torsdag 2. november

Formuerett I (JUS3111)

 • Mandag 27. november
 • Tirsdag 28. november
 • Onsdag 29. november
 • Torsdag 30. november

Dersom du melder deg på flere kursdager i samme fag, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Undervisningen i Forvaltningsrett ledes av:

 • Andrea F. Amundsen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett.
 • Andreas A. Arntzen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han arbeider med tvisteløsning og prosedyre, blant annet innen forvaltningsrett.
 • Hanne Marte Bakken, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun arbeider særlig med insolvens, restrukturering og selskapsrett. Hun har også kompetanse innen miljørett.
 • Ida Berg-Johnsen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun bistår private og offentlige oppdragsgivere innenfor blant annet kontraktsrett, forvaltningsrett, arbeidsrett og prosedyre. Hun har tidligere jobbet med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.
 • Vegar Vatne, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.

Undervisningen i Formuerett I ledes av:

 • Andrea N. Haugen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor skatterett, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til selskapsrett og generell kontraktsrett.
 • Bjarnhild Ane S. Giset, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider med spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder kjøp, salg, leie og utvikling.
 • Einar L. Sørensen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider med rådgivning og tvisteløsning innen entrepriserett, og kontraktsrett generelt. Ved UiO skrev han masteroppgave om foreldelse i kontrakter.
 • Ina Aanerud, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider i hovedsak med entreprise og generell kontraktsrett. Hun har tidligere arbeidet med undervisning og oppgaveretting ved juridisk fakultet i Bergen og er godkjent som sensor ved UiB.
 • Peter Hallsteinsen, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han har skrevet boken Alminnelig obligasjonsrett, som er utgitt i foreløpig utgave høsten 2017 på Gyldendal forlag. Peter har tidligere arbeidet som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver ved Sandefjord tingrett.