Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

"Tirsdag morgen" - fagseminar i finansiering, Stavanger

Kluge og Connect Norge ønsker velkommen til "Tirsdag morgen", et fagseminar i finansiering.

Ill_retning
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 24. januar 2017 08.00 - 10.00
Sted Kluge Advokatfirma, Laberget 24, Hinna Park
Pris Gratis
Påmeldingsfristen er utgått

"Tirsdag morgen" er en møteserie hvor Kluge og Connect i Rogaland inviterer til korte fagseminarer med frokost og mingling for faglig påfyll og nettverksbygging.

Tema for denne "Tirsdag morgen" er finansiering.

Dette er et veldig relevant tema under de rådende markedsforhold innen oljebransjen hvor likviditets- og balanseutfordringer daglig skaper overskrifter i næringslivsjournalistikken.

Hvilke muligheter har man? Må man trykke nye aksjer med potensielt utvannende effekt for dagens aksjonærer, eller klarer man alternativt tilveiebringe ny lånekapital? Skal man etablere et banklån eller prøve lykken i obligasjonsmarkedet? Styrker man mulighetene for å få tilveiebrakt lånekapital ved å gjøre gjelden konvertibel, og hvilke rammer gjør seg gjeldende ved internfinansiering fra aksjonærer eller andre konsernselskaper? Lykkes man med å plassere et lån hvis man tilbyr pantesikkerhet i tillegg og når er man i så fall eksponert for omstøtelse (omgjøring/bortfall) i en eventuelle senere konkurs hos låntaker/debitor?

De kommersielle og juridiske spørsmålene er mange, og vi vil søke berøre en del av disse under foredraget.

Foredragsholder er advokat og partner Per Kristian Ramsland fra Kluge Advokatfirma. Ramsland, arbeider med transaksjoner, restruktureringer og kapitalmarkedsrett.