Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar om bokettersyn og praktisk styrearbeid | Bergen

Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 28. august 2018 08.00 - 10.00
Sted Kluges lokaler, Starvhusgt. 2b, Bergen
Pris Frokostseminaret er gratis!
Påmeldingsfristen er utgått
 • 08:00 - 08:15 Velkommen og servering

 • 08:15 - 09:00 Bokettersyn

  Vi ser nærmere på årsakene til at skattekontoret velger å igangsette kontroller på avgiftsområdet og hvordan virksomheten på best mulig måte kan være forberedt på en slik eventualitet. Vi ser også på de ulike stadiene av en kontroll og hva slags grep virksomheten bør ta underveis for å minimere risikoen og nedslagsfeltet for en etterberegning.

  Foredragsholder: Axel Naustdal Cooper

  Axel begynte i Kluge i mai i år, og tilfører Kluge viktig spesialkompetanse. Han er advokat og spesialist innenfor merverdiavgiftsregelverket, og har bistått en rekke klienter i alt fra mindre oppgavekontroller til omfattende bokettersyn. Han vil på dette seminaret dele av sine erfaringer og snakke om hvordan man som en virksomhet i størst mulig grad kan være forberedt på en kontroll fra avgiftsmyndighetene.

 • 09:15 - 10:00 Praktisk styrearbeid

  De siste årene har det vært en stor økning i saker om styreansvar, og det er en tydelig tendens at et selskaps kreditorer og aksjonærer ser mot selskapsledelsen når selskapet ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser. Vi ser nærmere på ledelsens handlingsrom når selskapet møter økonomiske utfordringer, med eksempler fra rettspraksis.

  Foredragsholdere: Jostein Sundvor, Sondre Loftheim Valaker og Anette Sande

  Jostein har arbeidet som advokat siden 1988 og vært partner i Kluge siden 1999, og bistår selskaper (eiere, styre, ledelse) i ulike forhold knyttet til organisering av virksomheter samt i tvistesaker som springer ut av dette. Jostein har også hatt/har en rekke styreverv i private bedrifter.

  Sondre startet i Kluge i 2014, og er tilknyttet Kluge sine faggrupper for selskapsrett/M&A og IKT/immaterialrett. Sondre har hatt flere styreverv, og har erfaring med saker som gjelder erstatningskrav mot selskapets ledelse.

  Anette er tilknyttet Kluge sine faggrupper for eiendom, skatt og tvisteløsning, og har spesialkompetanse innen skatt og selskapsrett. Anette har også bistått diverse selskaper med styresaker og holdt foredrag om styreansvar.