Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Konkurranserett i offentlige anskaffelser – hvordan hensynta konkurranseloven i anskaffelsesprosesser?

Konkurranselovens relevans i anskaffelsesprosesser blir stadig større. Vi gir her en praktisk oversikt over de mest sentrale spørsmålene som kan oppstå i en anskaffelsesprosess knyttet til samarbeid om tilbud på leverandørsiden.

Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 08. mars 2018 08.00 - 10.00
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, 5 etasje, Aker brygge
 

Seminaret er av interesse for både tilbydere og oppdragsgivere som vil lære mer om samarbeid om tilbud og hvordan dette påvirker anskaffelsesprosessen. 

Konkurransetilsynet har de siste årene rettet et betydelig fokus mot samarbeid om tilbud. Gjennom myndighetenes praksis er adgangen til samarbeid i realiteten snevret inn, og tilbydere har blitt ilagt store overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid.

Når samarbeid om tilbud er satt under lupen, får det konsekvenser for både tilbyder- og oppdragsgiversiden. Konkurransetilsynets strenge praksis kan blant annet bidra til at tilbydere avstår fra potensielt effektivitetsfremmende samarbeid av frykt for å bryte konkurranseloven.

I lys av dette oppstår flere interessante spørsmål:

  • Hvordan kan oppdragsgivere organisere anskaffelsene for å legge til rette for mest mulig konkurranse?
  • Hva er lovlig og ulovlig samarbeid?
  • Hvordan skal oppdragsgiver forholde seg der det oppstår mistanke om at et ulovlig samarbeid ligger til grunn for et tilbud?
  • Hvordan skal oppdragsgiver håndtere situasjoner der aktører er deltakere i flere tilbud, f.eks. som underleverandører?

Disse og andre spørsmål ble behandlet i seminaret. Arne T. Andersen og Catharina Bartnes har lang erfaring i å bistå klienter innen offentlige anskaffelser og konkurranserett, og ikke minst i skjæringsflaten mellom disse to feltene.