Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | #MeToo? Hvordan skal varsler om kritikkverdige forhold håndteres? | Stavanger

I kjølvannet av #MeToo-kampanjen og debatten om seksuell trakassering, har svært mange arbeidsgivere spurt oss om hvordan slike saker skal håndteres i praksis. Vår erfaring er at de fleste varslingssaker kan håndteres av arbeidsgiver selv, evt. med noe ekstern støtte, uten å komme i konflikt med kravet om forsvarlig håndtering. Sakene kan dermed gjennomføres effektivt og uten unødvendige kostnader for arbeidsgiver. I dette frokostseminaret gir vi konkrete og praktiske tips og råd for hvordan arbeidsgiver bør gå frem i varslingssaker.

Gullegg
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 01. februar 2018 08.00 - 10.00 Frokost og registrering fra kl. 08:00, det faglige starter kl. 08:30.
Sted Kluges lokaler, Laberget 24, Hinna Park, Stavanger
Påmeldingsfristen er utgått

Vi har i flere år merket en stadig økende mengde saker som involverer varsel om bl.a. trakassering, mobbing, utfrysing, arbeidsmiljøproblematikk og påstander om gjengjeldelse. Bare i 2017 har Kluge gitt bistand i et tosifret antall større og mindre varslingssaker til både private og offentlige arbeidsgivere. Sakene reiser en rekke problemstillinger, og her nevnes noen:

  • Hvilke plikter har arbeidsgiver til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder å forebygge mobbing, trakassering og annen arbeidsmiljøproblematikk?
  • Hvordan skal man best legge til rette for varsling?
  • Hvilke plikter/rettigheter har de ansatte når det gjelder å melde fra om evt. problemer i virksomheten?
  • Hvor går grensen for hva som anses som mobbing, trakassering m.m.?
  • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere et mottatt varsel på korrekt måte?
  • Hvordan skal man legge konflikter bak seg etter gjennomført granskning?
  • For offentlige arbeidsgivere oppstår det også ofte spørsmål om rett til innsyn i varslinger og varslingsrapporter