Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | Nye innleieregler og «kamp» om ansiennitetsprinsippet | Stavanger

Den politiske diskusjonen rundt bruk av innleid arbeidskraft er høyaktuell og nye regler om dette trer i kraft januar 2019. I tillegg foregår det tvister mellom partene i arbeidslivet om ansiennitetsprinsippet som skal vurderes av Arbeidsretten i desember 2018. Er din virksomhet klar til å møte endringene?

kopp
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 15. november 2018 08.30 - 10.00 Registrering og frokost fra kl. 08:00.
Sted Kluges lokaler, Laberget 24, Hinna Park, Stavanger
Påmeldingsfristen er utgått

Kluge Advokatfirma inviterer til en hyggelig start på dagen, hvor vi gir en praktisk rettet innføring i de nye reglene om innleie og de pågående tvistene om ansiennitetsprinsippet.

Endring av reglene om innleie

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Det er også vedtatt begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av arbeidskraft. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019. Hvilke utfordringer og hvilke muligheter gir de nye reglene?

Ansiennitetsprinsippet

I nedbemanningsprosesser må virksomheten bruke saklige kriterier i utvelgelsen av hvem som mister jobben. Det har i lang tid vært uenighet om ansiennitet skal være ett av flere saklige utvelgelseskriterier, eller om det skal være utgangspunktet for utvelgelsen. Saken skal behandles av Arbeidsretten og deretter av Høyesterett. Hva innebærer dommene for din virksomhet dersom dere i fremtiden må nedbemanne?