Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | Må din virksomhet ha personvernombud når den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft? | Oslo

Tirsdag 13. februar arrangerer vi et frokostseminar hvor vi gir praktiske tips og råd om ordningen med personvernombud. Frokostseminaret er relevant både for ledere i virksomheter som enten må ha, eller vurderer å ha personvernombud, samt for ansatte som allerede er, eller kommer til å bli, personvernombud i egen virksomhet.

Trafikklys
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 13. februar 2018 08.00 - 10.00 Frokost og registrering fra kl. 08:00, det faglige starter kl. 08:30.
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, 5. etasje, Aker brygge
Påmeldingsfristen er utgått

En av de viktige endringene som kommer med EUs nye personvernforordning («GDPR»), er at en rekke virksomheter blir pålagt å ha personvernombud/-rådgiver. Dette er en frivillig ordning etter dagens regelverk, men vil altså bli obligatorisk etter 25. mai i år. Personvernombudet skal ha en selvstendig rolle, involveres i en rekke prosesser i virksomheten, og dessuten gis ressurser til å følge opp sine ulike arbeidsoppgaver.

Har du oversikt over hvorvidt dere må ha en slik rolle i din virksomhet? Og i så fall, hva går rollen ut på og hvilke arbeidsoppgaver har et personvernombud? Hvilke kvalifikasjonskrav stilles det for å inneha denne rollen, og hvordan skal virksomhetene best mulig legge til rette for at ombudet får utført sine oppgaver på en tilfredsstillende måte?