Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kurs i oppgaveteknikk | Oslo

Kluge inviterer til kurs i oppgaveteknikk for studenter ved det juridiske fakultetet i Oslo. Kurset tar utgangspunkt i sensors bedømmelse av eksamensbesvarelser, og tar sikte på å identifisere de kvalitetene en besvarelse må ha for å oppnå en god bedømmelse – samt hva som skal til for å oppnå disse kvalitetene.

Lamper_ill
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 21. februar 2018 16.30 - 20.00
Sted Bryggegata 6, Aker Brygge
Påmeldingsfristen er utgått

Målet er å vise studentene ikke bare hvordan selve eksamensoppgaven bør angripes, men også hvordan man bør øve i forkant av eksamensdagen for å lykkes. Dette vil illustreres gjennom eksempelbesvarelser utarbeidet særskilt til dette kurset.

Undervisningen vil ledes av Vegar Vatne, som gjennom oppgaveretting og sensurering av eksamensbesvarelser har bedømt et firesifret antall studentbesvarelser.

På kurset vil vi gjennomgå suksessfaktorer og typiske fallgruver ved besvarelse av praktikumsoppgaver. Blant temaene som dekkes er:

  • Hvilke kvaliteter ser sensor etter i en eksamensbesvarelse, og hva skiller ulike karakternivåer fra hverandre?
  • Hvordan bør studenter benytte juridisk metode under besvarelse av praktikumsoppgaver?
  • Hvordan bør studenter strukturere og disponere en praktikumsbesvarelse?
  • Hvordan bør studenter formulere problemstillinger?
  • Hvordan bør studenter gå frem for å skrive gode, presise og overbevisende drøftelser?

Kurset er tilrettelagt for alle studieår, og det kreves ingen særskilte forkunnskaper for å delta.

KURSET ER DESSVERRE FULLTEGNET, OG VENTELISTEN ER FULL!