Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kurs i oppgaveteknikk | Oslo

Kluge inviterer til kurs i oppgaveteknikk for studenter ved det juridiske fakultetet i Oslo. Kurset tar utgangspunkt i sensors bedømmelse av eksamensbesvarelser, og tar sikte på å identifisere de kvalitetene en besvarelse må ha for å oppnå en god bedømmelse – samt hva som skal til for å oppnå disse kvalitetene.

lamper
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 09. oktober 2018 16.30 - 20.00
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, Aker Brygge

Kurset er fulltegnet, og ventelisten er full.

Målet er å vise studentene ikke bare hvordan selve eksamensoppgaven bør angripes, men også hvordan man bør øve i forkant av eksamensdagen for å lykkes. Dette vil illustreres gjennom eksempelbesvarelser utarbeidet særskilt til dette kurset.

Undervisningen vil ledes av Vegar Vatne, som gjennom oppgaveretting og sensurering av eksamensbesvarelser har bedømt et firesifret antall studentbesvarelser.

På kurset vil vi gjennomgå suksessfaktorer og typiske fallgruver ved besvarelse av praktikumsoppgaver. Blant temaene som dekkes er:

  • Hvilke kvaliteter ser sensor etter i en eksamensbesvarelse, og hva skiller ulike karakternivåer fra hverandre?
  • Hvordan bør studenter benytte juridisk metode under besvarelse av praktikumsoppgaver?
  • Hvordan bør studenter strukturere og disponere en praktikumsbesvarelse?
  • Hvordan bør studenter formulere problemstillinger?
  • Hvordan bør studenter gå frem for å skrive gode, presise og overbevisende drøftelser?

Kurset er åpent for studenter på alle studieår. Vi vil bruke eksempler fra tredje studieår, første semester. Kurset vil dermed gi best utbytte for studenter som har påbegynt eller gjennomført dette semesteret.

 

Kurset er fulltegnet, og ventelisten er full.