Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Offentlige anskaffelser i praksis | Oslo

Som jusstudent kan man ved å ta valgfaget offentlige anskaffelser få innsikt i teorien på fagområdet og man vil få en oversikt over regelverket. Vi ønsker å vise deg den praktiske siden! Hva innebærer det å jobbe med offentlige anskaffelser i et advokatfirma? Partner Arne Torsten Andersen og assosiert partner Stian Oddbjørnsen ønsker velkommen til foredrag og mingling om temaet.

kompass
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 16. oktober 2018 17.00 - 19.00
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, Aker Brygge
Påmeldingsfristen er utgått

Seminaret retter seg mot jusstudenter ved UiO. Lurer du på hva det vil si å jobbe med offentlige anskaffelser? Ønsker du å vite hvilke muligheter du har i Kluge som student eller nyutdannet med interesse for fagområdet? Da håper vi å se deg på seminaret.

Arne og Stian jobber i Kluges avdeling for offentlig sektor. Begge to er spesialisert innen offentlige anskaffelser, og har lang fartstid med å bistå offentlige oppdragsgivere og private leverandører med gjennomføringen av offentlige anskaffelser. På seminaret vil du blant annet få innblikk i:

  • Hva er advokatens rolle i de ulike faser av en anskaffelsesprosess?
  • Hva er avgjørende for å oppnå et godt resultat i anskaffelsesprosesser?
  • Hva er typiske fallgruver i en anskaffelsesprosess?
  • Hvordan tilnærmer man seg en sak som advokat for en tilbyder?
  • Hvordan foregår det strategiske og taktiske spillet etter en tildeling?
  • Hvordan håndterer man etterfølgende KOFA-/rettsprosesser?

Gjennom praktiske caser og situasjoner for diskusjon vil våre advokater belyse dette og andre aspekter ved hverdagen som advokat innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Velkommen!

Noen eksempler på saker Kluge har bistått de senere år:

  • Kluges bistand til Bane NOR. Bane NOR har investert 20 milliarder i det som er omtalt som Norges største digitaliseringsprosjekt – innføringen av nytt signalsystem for jernbanen i Norge. Kluge bisto Bane NOR med forberedelsen av samtlige kontrakter og gjennomføringen av omfattende anskaffelser av kontrakter.
  • Kluges bistand til Ruter. Ruter har nylig inngått en av Norges største kontrakter om kollektivtjenester, da levering av busstjenester for Romerike ble konkurranseutsatt i 2017/2018. Ny IT-plattform og ny grønn teknologi var blant elementene. Kluge bistod med gjennomføringen av anskaffelsen «fra A til Å».
  • Kluges bistand til Brønnøysundregistrene. Kluge har blant annet bistått med konkurranseutsetting av drift, forvaltning og videreutvikling av Altinn-plattformen.

Agenda:
Kl. 17:00: Matservering
Kl. 17:30: Foredrag ved Arne og Stian
Kl. 18:30: Spørsmål og mingling