Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Offshore Summit 2018 | Stavanger

Dette årlige arrangementet er et bransjeseminar i Stavanger rettet mot oljeindustrien, og er en arena for meningsutveksling, nettverksbygging og faglig oppdatering. I år stod digitalisering og innovasjon på agendaen!

Legg i min kalender

Praktisk informasjon

 

I årets program så vi nærmere på hvordan ny teknologi og digitalisering gir effektivisering og nye måter å operere på. Hva er mulighetene og hva ser bransjen som utfordringer fra eget ståsted knyttet til å ta i bruk ny teknologi?

Offshore Summit gir deg nyttig innsikt hvor relevante aktører i bransjen deler sine erfaringer. Vi fikk innspill fra oljeselskaps- og operatørsiden, fra leverandører og fra akademia.

 PROGRAM: 

 • 08:25 - 08:30 
  Åpning

 • 08:30 - 09:00 
  Jarand Rystad, CEO, Rystad Energy
  Markedsoppdatering

 • 09:00 - 09:25
  Christian Møller, CTO, Kongsberg Gruppen
  Den digitale transformasjonen innen industrien går stadig raskere, godt hjulpet på vei av blant annet digitale tvillinger, kunstig intelligens og avansert dataanalyse. Vi gir deg et innblikk i de teknologiske løsningene som danner grunnlaget for fremtidens industri og er en forutsetning for fullt autonome systemer.

 • 09:25 - 09:50
  Daniel Rennemo, partner, PwC
  Presentasjon av PwC sin rapport fra januar 2018 om digitalisering innen de ulike segmentene innenfor olje og gassindustrien.

 • 10:00 - 10:20
  Fionn Iversen, Chief Scientist, IRIS
  Hva er Digital Drilling? Hvorfor er dette fremtiden? Hvordan påvirker dette aktørene innenfor boring & brønn?

 • 10:20 - 10:40
  Per Lund, Senior Vice President - Innovation & Technology, Odfjell Drilling
  Utviklingen av digitale teknologier akselererer og blir stadig mer tilgjengelig for industrien. Hva betyr dette for en offshore borekontraktør?

 • 11:00 - 11:20
  Anders Tysdal, Chief Strategy Officer, Tampnet
  Infrastruktur og løsninger for vedlikehold og drift fra land. Tampnets erfaringer og nye muligheter med digitalisering, Internet of Things og M2M kommunikasjon.

 • 11:20 - 11:40
  Kristin Færøvik – CEO, Lundin
  Hvordan ønsker Lundin å drifte nye felt på en effektiv måte? Hva er mulighetene og utfordringene med å ta i bruk ny teknologi fra E&P selskapet sin side? Hva har Lundin gjort, og hva vil Lundin gjøre, for å ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir? Hvilke hindre ser Lundin fra sitt ståsted?

 • 11:40 - 12:15
  Jone Stakkestad og Stian Oddbjørnsen, senioradvokater, Kluge Advokatfirma
  Kluges erfaringer fra større digitaliseringsprosjekter – herunder om prosjektrisiko, personvern, eierskap til data, driftsmessige utfordringer og særlige utfordringer opp mot regelverket som gjelder offshore.