Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Bergen

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett II (JUS123) våren 2018? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. studieår ved UiB. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Sjakk_ill

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Starvhusgaten 2B kl. 16:00 - 20:00 på følgende datoer:

  • Mandag 14. mai
  • Tirsdag 15. mai

Påmeldingsfristen er utgått. 

Dersom du melder deg på begge kursdagene, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Undervisningen ledes av:

  • Sondre Loftheim Valaker, advokat i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han arbeider hovedsakelig med spørsmål innen området for immaterielle rettigheter og kontraktsrett, særlig tvisteløsning knyttet til forhold som springer ut av kontrakt.
  • Sunniva N. Sandvold, senioradvokat i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun er spesialisert innenfor arbeidsrett og personvern, og arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning for arbeidsgivere, men også jevnlig for arbeidstakere.