Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nytt i TEK 17 - utvalde endringar frå TEK 10 | Bergen

Kluge inviterer til frukostseminar med ein gjennomgang av endringar frå TEK 10 til TEK 17.

Hjelm_ill
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 03. mai 2018 08.00 - 10.00
Sted Kluges lokaler, Starvhusgaten 2B, Bergen
Påmeldingsfristen er utgått

I frukostseminaret vil vi ta ein gjennomgang av eit utval av dei mest sentrale endringane i TEK 17 og diskutere moglege konsekvensar av endringane.

Vidare vil vi i frukostseminaret ta opp spørsmål om moglege konsekvensar dersom ein gjer feil etter føresegna, og i den samanheng gå gjennom nokre utvalde nyare rettsavgjerder på området.

Vel møtt!