Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Oslo

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3111) våren 2019? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

lamper

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Bryggegata 6 kl. 16:00 - 20:00, på følgende datoer:

Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211)

 • Mandag 29. april
 • Tirsdag 30. april
 • Tirsdag 7. mai

Formuerett I (JUS3111)

 • Onsdag 8. mai
 • Torsdag 9. mai

Dersom du melder deg på flere kursdager i samme fag, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Undervisningen i Forvaltningsrett og EØS-rett ledes av:

 • Andrea F. Amundsen, advokat i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett.
 • Hanne Marte Bakken, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider primært med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Hun har også kompetanse innen alminnelig kontraktsrett og miljørett.
 • Ida Berg-Johnsen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun bistår private og offentlige oppdragsgivere innenfor blant annet kontraktsrett, forvaltningsrett, arbeidsrett og prosedyre. Hun har tidligere jobbet med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.
 • Mikkel Østhagen Hamar, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han har erfaring som vitenskapelig assistent ved UiO og arbeidsgruppeleder ved UiB.
 • Vegar Vatne, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.

Undervisningen i Formuerett I ledes av:

 • Einar L. Sørensen, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider med rådgivning og tvisteløsning innen entrepriserett, og kontraktsrett generelt. Ved UiO skrev han masteroppgave om foreldelse i kontrakter. Han er også sensor ved UiO.
 • Georg Dahlen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han jobber med kontraktsrett og fast eiendom gjennom kjøp, salg og leie, samt utvikling av næringseiendom.
 • Lars Sandaaker, advokatfullmektig i Kluges avdeling for energi. Han arbeider særlig med kontraktsrett, og under studiene skrev han stor masteroppgave om forbrukeravtaledirektivet.
 • Thea Killengreen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans.