Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Stavanger

Skal du ha eksamen i Kontraktsrett II (BRV310) og Forvaltningsrett II (BRV210) våren 2019? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

lamper

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Laberget 24, Hinna Park på følgende datoer:

Kontraktsrett II (BRV310)

  • Tirsdag 26. februar kl. 16:3020:30

Forvaltningsrett II (BRV210)

  • Onsdag 22. mai kl. 16:3020:30

Undervisningen i Kontraktsrett II ledes av:

  • Inger Marie Stople, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun arbeider innenfor flere rettsområder, blant annet selskapsrett, transaksjoner og generell kontraktsrett».
  • Maren Storhaug Fosse, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom og entrepriserett. Maren har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultetet i Bergen.

Undervisningen i Forvaltningsrett II ledes av:

  • Kristian Aksland, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider i hovedsak med fast eiendom, entrepriserett og sivilprosess. Kristian har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet i Bergen og som foreleser i gjeldsforfølgningsrett ved UiS.
  • Siri Fosse Sandve, advokat i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun har tidligere arbeidet med undervisning og oppgaveretting ved juridisk fakultet i Bergen innen blant annet forvaltningsrett.