Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | Sluttoppgjør og overtakelse | Bergen

Hva må entreprenør og byggherre gjøre i praksis for å håndtere overtakelse og sluttoppgjør kontraktsmessig etter NS 8405/NS 8407?

kaffekopp
Foto: Mikesh Kaos/Unsplash
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 29. januar 2019 08.00 - 10.00
Sted Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7
Pris Seminaret er gratis!
Påmeldingsfristen er utgått

Frokostseminaret vil fokusere på praktisk viktige bestemmelser for håndtering av overtakelse og sluttoppgjør:

  • Vilkårene for å kreve overtakelse - hva som kan gjenstå
  • Byggherrens rett til delovertakelse og til å ta bygget i bruk
  • Innkalling og gjennomføring av overtakelse, føring av protokoll osv.
  • Hvordan skal et sluttoppgjør /svar på sluttoppgjør settes opp og hva må med?
  • Hvilke frister gjelder og hva skjer om disse ikke blir overholdt?
  • Hva kan det tas forbehold om fra hver av partene?
  • Hvordan skal evt. dagmulkt fremsettes og beregnes? Reduserer dagmulkt merverdiavgiftsgrunnlaget?
  • Hvordan håndtere omtvistede krav?

Vel møtt!