Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | Vi bygger best - med åpenhet og tillit | Oslo

Bygg21 inviterer til frokostmøte 9. april i Oslo. Temaet er hvordan samhandling basert på åpenhet og tillit skaper bedre effektivitet og resultater i byggeprosjekter. Kluge-advokat Harald S. Kobbe, deltar i panelet og gjør rede for hvordan uenigheter som allikevel oppstår kan og bør løses.

gang i en bygning
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 09. april 2019 08.00 - 09.30 Frokost fra kl. 07.30
Sted Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Pris Gratis

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, med mandat fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. 

I Bygg21s veileder for god samhandling Vi bygger best – med åpenhet og tillit blir det gitt seks hovedanbefalinger som gjør det mulig å etablere åpenhet og bygge tillit mellom partene allerede fra start. På frokostmøtet vil du få vite hvordan forskjellige aktører allerede har tatt i bruk veilederen i et helt konkret prosjekt, og hvordan prinsipper for samhandling kan kontraktsfestes – uavhengig av kontraktsform.

Innledere er:

  • Karsten Hjertholm, leder av Bygg21s arbeidsgruppe om Samhandling, og partner i Stor-Oslo Eiendom. Karsten presenterer anbefalingene i Bygg21s veileder «Vi bygger best – med åpenhet og tillit», og hvordan de jobber med samhandling i prosjektet Meierikvartalet spesielt og i Stor-Oslo generelt.
  • Anne Christensen, arkitekt i DARK, presenterer Meierikvartalet og snakker om sine erfaringer med samhandling i prosjektet. Har Bygg21s veileder gjort det noe bedre for arkitekten? 
  • Tor Berglid, Bunde Bygg AS, byr på samhandlingserfaringer og -utfordringer, og forteller om hvordan bruk av veilederen på Meierikvartalet virker på samhandlingen i prosjektet.
  • Steinar Holm, GK, forteller om hvordan samhandling oppleves fra en UEs perspektiv.
  • Harald Kobbeadvokat i Kluge, «tegner» hvordan uenigheter som allikevel oppstår kan og bør løses.

Se også informasjon på bygg21.no