Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kontrakter og avtaler for arkitekter | Bergen

Har du kontroll på kontrakten? 28. november arrangerer NAL i samarbeid med Bergen Arkitektforening kurs om kontrakten som styringsverktøy i prosjektet. Kurset om avtalerett holdes av Kluge-advokat Grethe Gullhaug, som er tilknyttet Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise.

veiviser
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 28. november 2019 09.00 - 16.00
Sted Zinken Hopp, Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7, Bergen
Påmeldingsfristen er utgått

For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt eller er mislykket prosjekt. Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulik størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig.

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette øke arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

For mer informasjon, påmelding og program se kurs.arkitektur.no