Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Offshore Summit 2019 | Stavanger

Vi har igjen gleden av å invitere til vårt årlige Offshore Summit, som er et bransjeseminar i Stavanger rettet mot oljeindustrien, og en arena for meningsutveksling, nettverksbygging og faglig oppdatering. Som vanlig blir det spennende foredragsholdere og tidsaktuelle temaer.

plattform
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 20. mars 2019 08.00 - 12.15 Vi starter med kaffe & mingling kl. 08:00, og serverer lunsj fra kl. 12:15 for de som har anledning til dette.
Sted Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14

I årets program vil vi se nærmere på risikostyring. Bransjen er i endring. Vi jobber på nye måter og med nye verktøy. Kontraktene forandrer seg, med allianser og partnering, og de lange rammeavtalene forutsetter nye måter å jobbe sammen på for leverandører og kunder. Ledelsen hos så vel operatører som leverandører må navigere i et stadig mer krevende landskap for å ta optimale beslutninger. Vi setter fokus på risikostyringen fra ulike vinkler - hva er mulighetene og hva ser bransjen som utfordringer knyttet til risikostyring? Vi ser på risikostyring fra ledelsen og CFOs perspektiv, risikostyring knyttet spesifikt til IT og klima, og ikke minst ut i fra hva som er beste praksis på modellering av risikostyring.

PROGRAM:

 • 08:00
  Registrering – kaffe & frokost

 • 08:2508:30
  Åpning v/Thomas Abrahamsen, Kluge

 • 08:3008:55
  Tore Guldbrandsøy, Senior Vice President & Head of Stavanger Office, Rystad Energy
  Markedsoppdatering

 • 08:5509:15
  Henning Veland, EFAB – Risikostyring og strategisk målstyring innenfor olje og gass
  Henning Veland har en doktorgrad i risikostyring og erfaring med å jobbe for mange av operatør-selskapene på norsk sokkel. I sitt foredrag vil han utfordre måten selskapene tenker omkring helhetlig risikostyring. Gjennom praktiske eksempler vil han vise hvordan helhetlig risikostyring enkelt kan integreres med strategisk målstyring, som bidrar til å gi bedre oversikt og kontroll for toppledelsen, og en avstemt forståelse av risiko på tvers av nivåer og avdelinger.

 • 09:1509:45
  Klaus Mohn, professor UiS, deltaker i Klimarisikoutvalget – Klimarisiko i olje- og gassnæringa
  Klaus Mohn er professor i petroleumsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Han er utdannet samfunnsøkonom, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Stavanger. Mohn har jobbet som forsker ved SSB og DNB Markets og hatt flere stillinger innenfor økonomi, finans, strategi og kommunikasjon i Statoil (nå Equinor), deriblant sjeføkonom i perioden 2009-2013. Professor Mohn deltok i Klimarisikoutvalget som kom med sine konklusjoner i desember 2018. Han oppdaterer oss på vurderinger rundt klimarisiko for den norske økonomien.

 • 09:4510:00
  Kaffe & mingling

 • 10:0010:20
  Eldar Lorentzen Lillevik, Direktør, PwC – Risikostyring i skyen
  Leverandører og oljeselskaper jobber stadig mer digitalt, og større deler av operasjonene drives fra land, fra utlandet og i skyen. Hvilke sikkerhetsutfordringer og risikoer gir dette, og hvordan kan de håndteres? Eldar Lillevik er leder for Cyber Security i PwC Norge. Han har omfattende operativ erfaring innen både forebyggende og reaktivt sikkerhetsarbeid fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, FinansCERT og DNB.

 • 10:2010:45
  Kjetil Stensvik, partner, Kluge – Hvordan bidrar jussen i en helhetlig risikostyring?
  Kontraktene i en virksomhet er risikostyring satt i system. Vi ser på risikostyring mot kunder, i leverandørkjeden, i prosjekter, mot compliance og mot IPR. Hvor kan virksomhetene bli bedre i forhold til kontraktene?

 • 10:4511:00
  Kaffe & mingling

 • 11:0011:25
  Reidar Bratvold, professor UiS – Risikostyring som verdiskapning
  UiS har et ledende fagmiljø innenfor risikostyring. Hvordan kan usikkerhet i de ulike situasjonene snus til å bli en verdiskapende faktor i en beslutningsprosess, og ikke bare en risikofaktor som må styres «defensivt»? Hvordan fatter man optimale beslutninger som unngår forutinntatte holdninger og har potensiale til å få ut merverdiene som ligger der? En optimistisk tilnærming til risikostyring.

 • 11:2512:00
  Lars Christian Bacher, CFO Equinor – Risikostyring i toppledelsen
  Risikostyring i praksis fra lederperspektivet. Hvordan tenker man i større virksomheter om finansiell risikostyring? Hva skjer når teori møter praksis på dette feltet? Hvordan jobber en ledergruppe systematisk med finansiell risiko?

Det er begrenset antall plasser og første mann til mølla-prinsippet gjelder. Det fylles fort opp! Seminaret er kostnadsfritt.