Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar med fokus på siste nytt i statsstøtteretten | Oslo

Kluge inviterer til en god start på dagen med frokost og faglig påfyll. Det har skjedd mye spennende på statsstøttefronten de siste månedene. Vi ønsker i den forbindelse å invitere til en oppdatering om viktig ny praksis fra EU-domstolen, ESA og EU-Kommisjonen.

lamper
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 21. august 2019 08.00 - 10.00 Registrering og frokost fra kl. 08.00. Det faglige starter kl. 08.30
Sted Kluges lokaler, Bryggegata 6, Aker Brygge, Oslo
Påmeldingsfristen er utgått

Vi vil blant annet fokusere på utviklingen av praksis knyttet til støttebegrepet, hvor særlig EU-domstolen har bidratt til ytterlige klargjøring av rekkevidden av vilkårene om samhandelseffekt, foretak, selektivitet og hva som utgjør statlige midler.

Eksempelvis har EU-domstolen annullert førsteinstansavgjørelsen om at Tysklands ordning for å støtte fornybar strøm utgjør statsstøtte (C-405/16 P Germany v European Commission). Gir dommen økt mulighet til å gi støtte utenfor statsstøtteregelverkets virkeområde?

Vi vil diskutere hvilken praktisk betydning denne og annen ny praksis har for næringsdrivende og det offentlig i Norge.