Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frokostseminar | Nytt innenfor arbeidsretten | Stavanger

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til vårt første frokostseminar i 7. etasje i våre nye lokaler. Frokostseminaret tar for seg aktuelle lovendringer og rettsavgjørelser innenfor arbeidsrett, og vi går gjennom sentrale temaer som er viktig for arbeidsgivere å være kjent med.

Herbarium
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 06. februar 2020 08.30 - 10.00 Vi serverer frokost fra kl. 08:00
Sted Kluges lokaler, Olav Kyrres gate 21 i Herbarium, 7 etasje, Stavanger
Påmeldingsfristen er utgått
  • Likebehandlingsreglene ved innleie
    Har innleid personell rett til samme bonus som fast ansatte hos innleier? Høyesterett skal i 2020 ta stilling til spørsmålet.

  • Utvalgskretser ved bemanningsreduksjoner
    Har arbeidsgiver adgang til å benytte utvalgskretser som fraviker utgangspunktet om at hele virksomheten er en krets? Høyesterett skal i 2020 ta stilling til spørsmål om sakligheten av utvalgskretser, for andre gang på kort tid.

  • Varsling, likestilling og diskriminering
    Varslernes vern skal styrkes gjennom nye regler om varsling. Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven medfører utvidede krav til arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Ny rettspraksis og lovendringer gir nye føringer for behandling av saker om seksuell trakassering. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2020.