Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar | Kluges eksamenskurs | Stavanger

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett II (BRV210) våren 2020? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen. På grunn av koronasituasjonen må Kluge dessverre avlyse de planlagte eksamenskursene i våre lokaler, men gjennomfører kurs som webinar.

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli gjennomført som webinar fra kl. 13:00–15:00, på følgende dato:

Forvaltningsrett II (BRV210)

  • Onsdag 27. mai 

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en påloggingslink før sendingen starter. Påmeldingsfrist tirsdag 8. mai. Vi tar forbehold om at det blir tilstrekkelig med påmeldte for gjennomføring av kurs.

Undervisningen i Forvaltningsrett II ledes av:

  • Martha Bråtveit Line, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, entrepriserett og offentlige anskaffelser.
  • Hanna Håberg, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett, men hun bistår også med konkurranse- og selskapsrettslige problemstillinger.