Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

AVLYST! Frokostseminar | Nytt i entrepriseretten | Bergen

Kluge inviterer til frokostseminar for en gjennomgang av noen «høydepunkter» av det siste års utvikling innen entrepriseretten. Vi vil gjennomgå aktuelle nylige rettsavgjørelser i et praktisk perspektiv.

sjakkbrikker
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 18. mars 2020 08.00 - 10.00
Sted Kluges lokaler, Allehelgensgate 2 (Inngang fra Vågsallmenningen)
Påmeldingsfristen er utgått

AVLYST PÅ GRUNN AV KORONAVIRUSET. VI KOMMER TILBAKE MED NY DATO NÅR DENNE ER FASTSATT. 

Hab-dommen

Høyesterett avsa i fjor en prinsipiell dom mellom HAB entreprenør AS og Oppland fylkeskommune om utmåling av plunder og heft-krav. Dommen klargjør prinsipper om hvordan man bør bygge opp plunder og heft-krav. Vi vil også komme inn på hvordan prinsippene i dommen senere er brukt av lagmannsrettene.

Sveen-dommen

I en sak mellom Statens Vegvesen og entreprenør Magne Sveen AS, påla høyesterett byggherren ansvaret for uklarhet i anbudsgrunnlaget. Dommen er en videreutvikling av prinsippene fastsatt i Byggholt-dommen og Mika-dommen, og gir veiledning på hvor langt byggherrens ansvar for anbudsgrunnlaget går.

Høyesteretts dom i sak mellom Skanska og HGT

Høyesterett avsa i januar dom i saken mellom Skanska og HGT etter arbeidene på bybanen byggetrinn 3. Gulating lagmannsrett kom til at Skanska hadde mistet retten til å videreføre byggherrens innsigelser gjennom håndteringen av sluttoppgjøret. Høyesterett mente at Skanskas innsigelser ikke var gått tapt. Dommen gir veiledning om hvilke krav som settes til innsigelser mot entreprenørens sluttoppgjørsoppstilling.