Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Varslingsseminar | Gjennomgang av nye lovregler om varsling fra 1.januar, og praktiske råd ved håndtering av varslingssaker | Oslo

1. januar trådte det i kraft endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Dette innebærer bl.a. at flere personer gis rett til å varsle, arbeidsgivers aktivitetsplikt lovfestes, og det innføres legaldefinisjoner av sentrale begreper som «kritikkverdige forhold» og «gjengjeldelse».

Snøkrystall
Foto: Aaron Burden | Unsplash
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 29. januar 2020 08.30 - 10.30 Seminaret er fulltegnet
Sted Kluge Advokatfirma , Bryggegata 6, 0250 Oslo
Pris Gratis
Påmeldingsfristen er utgått

Del 1 og 2 er relevant for både private og offentlige virksomheter, mens siste del kun vil være relevant for kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidsgivere.

Foredragsholderene har håndtert en rekke større varslingssaker og granskninger både i offentlig og privat sektor, og vil fra et arbeidsgiverperspektiv ta for seg noen av problemstillingene som kan oppstå underveis. 

I første del av frokostseminaret gjennomgås de viktigste endringene, med fokus på praktiske konsekvenser for arbeidsgiver.

I andre del av seminaret ser vi nærmere på sentrale spørsmål som kan oppstå både for offentlige og private virksomheter når arbeidsgiver mottar et varsel om påstått kritikkverdige forhold, eksempelvis:

  • Er henvendelsen/dokumentet i det hele tatt et «varsel» i arbeidsmiljølovens forstand, eller kun uttrykk for misnøye i en ordinær arbeidskonflikt?
  • Hvor omfattende undersøkelser av et varsel er arbeidsgiver forpliktet til å gjøre?
  • Når kan arbeidsgiver håndtere og følge opp varselet selv, og når bør eksterne engasjeres?
  • Hvordan bør varsler og påvarslede følges opp i prosessen?
  • Hvilke krav stilles til kontradiksjon? Hvem i organisasjonen bør vite hva, og når?
  • Må håndteringen av et varsel alltid dokumenteres skriftlig?
  • Når kan en varslingssak anses avsluttet?
  • Hva om varsler/påvarslet er uenig i håndteringen og/eller konklusjonene?

I siste del av seminaret tar vi for oss problemstillinger som typisk oppstår i offentlige virksomheter. Erfaringsmessig vil dette være habilitetsspørsmål, hvordan håndtere personopplysninger og innsynsspørsmål etter forvaltningsloven og offentlighetsloven, mv.

Velkommen!