Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar | Fra mulighet til realisasjon – en ny epoke for grønn vekst?

Verden, EU og Norge har satt ambisiøse klimamål som forutsetter omfattende tiltak og investeringer for å lykkes. Spørsmålene om Norges fremtid som energinasjon og hvordan landets ressurser best kan utnyttes for å bidra til bærekraftig vekst har fått fornyet aktualitet i disse dager. For å belyse mulighetsrommet og hva som kreves for å få det til, har Kluge samlet sentrale aktører til et inspirerende webinar.

Foto: Frances Eaton, Toini Løvseth, Benedicte Fasmer Waaler
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 13. mai 2020 12.00 - 13.30 Du vil få tilsendt en møteinnkallelse for din deltakelse samme dag som seminaret gjennomføres.
Pris Webinaret er kostnadsfritt
Påmeldingsfristen er utgått

Fra mulighet til realisasjon – en ny epoke for grønn vekst?

Webinaret er rettet mot både eksisterende og nye aktører i fornybarbransjen, industriaktører, investorer, myndighetsorganer og andre som er opptatt av disse spørsmålene. Webinaret kjøres live onsdag 13. mai kl. 12:00-13:30, inkludert tid til spørsmål og chat.

PROGRAM:

 • Eeva Kantanen, partner i Kluge og leder av Kluges satsningsområde for grønn vekst
  - Bakteppe og oversikt over sentrale rammevilkår for grønn vekst

 • Benedicte Fasmer Waaler, seniorrådgiver grønn energi og datasentre, Innovasjon Norge - Invest in Norway
  - Norge som vertsnasjon for grønn vekst og koblingen mellom grønn industri og grønn kraft

 • Toini Løvseth, leder av Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder
  - Fornybarnæringens visjon om et fornybart og fullelektrisk Norge

 • Frances Eaton, juridisk og compliance direktør, Nysnø Klimainvesteringer
  - Om Nysnø sitt investeringsmandat og -fokus, samt det internasjonale økosystemet for grønn vekst

I Kluge ønsker vi å være i førersetet når det gjelder å bidra med juridisk fagkompetanse for realisering av grønn vekst, både i eksisterende næringer og gjennom nye næringer og segmenter. Dette webinaret er det første i en planlagt rekke med flere webinarer Kluge vil arrangere i løpet av året for å belyse ulike aspekter i skjæringspunktet mellom juss, forretningsutvikling og grønn vekst. Les mer om hva vi kan bidra med