Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar | EUs taksonomi – betydning for mobiliteten

EUs taksonomi for bærekraft, som tar utgangspunkt i finanssektoren, er nå i ferd med å få virkning i flere bransjer. Hva vil dette bety for mobilitetssektoren? ITS Norway og Kluge holder webinar for å se på regelverk og effekter på samferdselsområdet.

Ferje i Harstad
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 24. juni 2021 09.00 - 10.30 På Teams, lenke sendes i forkant til påmeldte

I tråd med de ambisiøse målene i EU Green Deal og strategien for bærekraftig og smart mobilitet, forbereder EU tiltak for å redusere klimagassutslipp med minst 55% innen 2030 og gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

EUs taksonomi skal definere kriterier for hva en bærekraftig aktivitet eller prosjekt er.

I dette webinaret skal vi lære mer om hva taksonomien kan innebærer for mobilitet, anskaffelsesprosesser og hvilken betydning den kan få for norsk næringsliv og industri.

Hvordan kan vi allerede nå forberede og posisjonere oss til EU-forordningen som trer i kraft i 2022?

For mer informasjon, påmelding og program, se tekna.no