Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Generasjonsskifte og arveavgift – praktiske konsekvenser og hensyn | Bergen

Vi inviterer til seminar om temaet «Generasjonsskifte og arveavgift – praktiske konsekvenser og hensyn» den 17. juni 2021 kl. 10:00-12:00. Seminaret vil belyse og drøfte mulige praktiske konsekvenser av en gjeninnføring av arveavgiften, samt om, og eventuelt hvordan, et generasjonsskifte bør gjennomføres.

trapp og liten person
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 17. juni 2021 10.00 - 12.00
Sted Seminaret planlegges gjennomført fysisk i Bergen. Lokale vil bli bestemt i god tid før seminaret.
Påmeldingsfristen er utgått

Etter regjeringsvalget i 2013 ble arveavgiftsloven opphevet. Generasjonsskifter og arveoppgjør kunne deretter gjennomføres uten arveavgift. Det spekuleres nå i en rekke kretser om at arveavgiften vil bli gjeninnført i Norge ved et regjeringsskifte i september 2021. En gjeninnføring av arveavgiften vil naturligvis ha store konsekvenser for kommende arveoppgjør, herunder for de som planlegger generasjonsskifte.

Seminaret vil ledes av assosiert partner i Kluge, Oddleif Torvik, som er ekspert på skatterett. I tillegg vil Reidar Espeland Mowatt bidra med sin transaksjonsekspertise.

Seminaret planlegges gjennomført fysisk i Bergen. Lokale vil bli bestemt i god tid før seminaret, men antall plasser er begrenset.

Det vil også bli servert enkel mat og drikke i etterkant av de faglige innleggene.

× Det er dessverre ikke mulig å melde seg på