Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar | Kluges eksamenskurs | Bergen

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett II (JUS123) våren 2021? Kluge avholder eksamenskurs som webinar for studenter på 2. studieår ved UiB. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Jente med bøker
Legg i min kalender

Praktisk informasjon

Tid 25. mai 2021 13.00 - 15.00
Sted Webinar
Påmeldingsfristen er utgått

Undervisningen vil foregå i gruppe på ca. 20-25 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene og vi vil legge opp til at vi kan diskutere på webinaret. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil gjennomføres kl. 13.00-15.00 følgende datoer:

  • Tirsdag 25. mai

Pameldingsknapp.jpg

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Vi anbefaler at du deltar fra et sted der det er mulighet for å delta aktivt i webinaret, da det i stor grad legges opp til diskusjon underveis. Meld deg på og du vil motta en påloggingslink før sendingen starter. Vi tar forbehold om at det blir tilstrekkelig med påmeldte for gjennomføring av kurs.

Undervisningen ledes av:

Hanne Olsen Kjellevold, senioradvokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene fast eiendom, generelle kontraktsforhold og entreprise. Hun har i flere år jobbet med ansvarsforsikring, og har bred erfaring med forhandling og tvisteløsning av ulike forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger knyttet til bedriftsansvar og profesjonsansvar. Hanne har også erfaring med utforming av forsikringsvilkår og forsikringsavtaler innen ansvarsforsikring.

Markus Vigsnæs Jæger, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor en rekke rettsområder, hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold og alminnelig kontraktsrett.