Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar | Kluges eksamenskurs | Oslo

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3111) våren 2020? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO. På grunn av koronasituasjonen må Kluge dessverre avlyse de oppsatte eksamenskursene i våre lokaler, men gjennomfører kurs som webinar.

foredragsholdere eksamenskurs

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kurset vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli gjennomført som webinar fra kl. 13:00–15:00, på følgende datoer:

Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211)

  • Onsdag 6. mai

Formuerett I (JUS3111)

  • Tirsdag 12. mai

Påmeldingsfrist for begge kursene er 23. april. Vi tar forbehold om nok antall påmeldte for å gjennomføre webinarene. 

Undervisningen i Forvaltningsrett og EØS-rett ledes av:

  • Vegar Vatne, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Vegar arbeider hovedsakelig med entreprise- og kontraktsrettslige spørsmål. Han arbeider også med prosess- og forvaltningsrettslige tema. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.
  • Mari Klungsøyr Kristiansen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Mari arbeider primært med prosjekter og tvisteløsning innenfor områdene teknologi og offentlige anskaffelser.

Undervisningen i Formuerett I ledes av:

  • Georg Dahlen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Georg jobber hovedsakelig med kjøp, salg og leie samt utvikling av næringseiendom. I tillegg jobber Georg med tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom.
  • Håkon Plener Fredriksen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Håkon bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom, entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.