Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Offentlige anskaffelser og EØS-avtalens statsstøtteregler | Tromsø

Tirsdag 17. april arrangerer Kluge kurs i offentlige anskaffelser og EØS-avtalens statsstøtteregler i Tromsø.

Veiviser
Legg i min kalender

Informasjon om kurset

Tid 17. april 2018 09:30 - 16:00
Sted Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø
Pris 3.750,- (ink.mva)
Påmeldingsfrist

Ofte sees anskaffelses- og statsstøtteregelverket som to adskilte regelsett. Realiteten er imidlertid at regelsettene ofte vil være overlappende og/eller gjensidig avhengig av hverandre. Det kan være avgjørende å fastlegge hvilket regelverk som skal gis anvendelse. I tillegg til å gi separat opplæring i henholdsvis anskaffelses- og statsstøttereglene, er hovedformålet med kurset å få frem sammenhengen mellom regelsettene.

Offentlig sektor bruker anslagsvis 450 milliarder kroner årlig på kjøp av varer, tjenester, bygge- og anleggsarbeider, samt andre ytelser. Anskaffelsesregelverket styrer innkjøpsprosessen. På kurset gjennomgås sentrale deler av regelverket, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene – for både oppdragsgivere og tilbydere.

Reglene om offentlig støtte får stadig større praktisk betydning. Det betyr også større oppmerksomhet fra kontrollorganene. En rekke offentlige organer, herunder kommuner og lokale bedrifter, har befatning med støtteordninger. På kurset gis en praktisk innføring i regelverkets anvendelse.

Advokatene Robert Lund og Ronny Rosenvold har lang erfaring med rådgivning av klienter knyttet til offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Med sin erfaring vil de gjennomgå sentrale deler av regelverket og med praktiske eksempler.

Kursprogram

Del I – Forholdet mellom offentlige anskaffelser og statsstøtte

Del II – Reglene om offentlige anskaffelser
• Lovlige kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
• De nye avvisningsbestemmelsene
• Sentrale rettigheter og plikter

Del III – Statsstøttereglene og EØS-avtalens forbudet mot offentlig støtte
• Statsstøtteforbudet og reglene om bagatellmessig støtte
• Viktige unntak fra støtteforbudet
• Statsstøtteprosessen og tilbakebetaling av ulovlig støtte