Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

2015

Slik vurderer studentene Kluge

Kluge havner på en solid 4. plass i TNS Sifo Prospera, en uavhengig employer-branding-undersøkelse blant jusstudentene.

Etter hva vi vet har PBE uttalt at de har spørsmålet om den konkrete betydningen av KMDs vedtak til vurdering. Vi antar de vil gjøre utfallet kjent så snart de har truffet en konklusjon, men dette vil trolig byggesaksbehandlerne også kunne informere om ved henvendelse til PBE.

Staten vant frem i Gassledsaken

Oslo Tingrett avsa nylig dom i favør av staten i den såkalte Gassledsaken, hvor spørsmålet var om staten kunne endre tariff for gasstransport. Kluge har bistått staten ved Olje- og energidepartementet i saken.

Vår seneste årsrapport er klar. «Hvem, Hva, Hvorfor» er en oppfølger over temaet «Historier fra i fjor» fra 2013 utgaven. Kluge kan se tilbake på et av våre sterkeste år noensinne.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har den 2. juli besvart Oslo kommunes omgjøringsbegjøring av vedtaket der Fylkesmannen opphevet endringene i småhusplanen.

Fullsatt sal i Arkitektenes hus

Det ble i dag gjennomført et frokostseminar om endringene i den mye omtalte Småhusplanen, hvor endringene fra 2013 er erklært ugyldige og endringene dermed er opphevet.

Fylkesmannen i Oslo Akershus opphevet i går Oslo kommunes vedtatte endringer av Småhusplanen som ugyldig pga. saksbehandlingsfeil etter klager fra bl.a. Kluge, på vegne av klienter.