Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eksamensmanuduksjoner på Universitetet i Stavanger

Kluge har over flere år hatt et tett samarbeid med Juristforeningen i Stavanger, som blant annet innebærer at Kluge holder eksamensmanuduksjoner i ulike fag hvert semester.

I vår har vi blant annet gjennomført manuduksjoner innen kontraktsrett, erstatningsrett, internasjonale menneskerettigheter og arbeidsrett. Dette kommer i tillegg til manuduksjonene vi avholdt i høst i tingsrett, selskapsrett og forvaltningsrett.

Eksamensmanuduksjonene gir oss en unik mulighet til å dele vår brede fagkunnskap og til å lære studentene bedre å kjenne. Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært gode. Vi ser frem til videre samarbeid og kunnskapsutveksling med Stavanger-studentene til høstsemesteret.