Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Fullsatt sal i Arkitektenes hus

Det ble i dag gjennomført et frokostseminar om endringene i den mye omtalte Småhusplanen, hvor endringene fra 2013 er erklært ugyldige og endringene dermed er opphevet.

Det var en fullsatt sal, og over 100 av NAL sine medlemmer fikk en rask innføring i hvilken betydning dette vedtaket kan få.

Det har parallelt med dette skjedd en utvikling i sakskomplekset ved at kommunen har valgt å fremme en omgjøringsbegjæring hvor det bl.a. legges frem dokumentasjon som ikke har blitt omtalt tidligere i saksbehandlingen. Situasjonen er juridisk interessant på flere måter, og en avventer nå Fylkesmannens og eventuelt departementets behandling av kommunens omgjøringsbegjæring.