Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge styrker seg innen EU- og EØS-rett

ALT advokatfirma AS fusjonerer med Kluge Advokatfirma AS fra årsskiftet 2016. Kluge styrker dermed satsningen på EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Hovedformålet med fusjonen er å styrke begge virksomheters konkurranseevne ved å integrere partenes utfyllende kompetanse innenfor juridiske fagområder som etterspørres av offentlige klienter eller private klienter som leverer varer og tjenester til offentlige kunder.

Aktiviteten i ALT advokatfirma AS vil bli videreført i Kluge Advokatfirma AS, og ved den planlagte overdragelsen overføres samtlige ansatte i ALT til Kluge. 3 av 4 partnere i ALT har valgt å bli med over, og blir tatt opp som partnere i Kluge fra årsskiftet.

ALT advokatfirma er et nisjefirma innen EU- og EØS-rett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og konkurranserett. Selskapet ble etablert i 2011 og har i dag fire partnere og fire øvrige medarbeidere. ALTs ansatte har erfaring fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), EU-kommisjonen, EFTA-domstolen, domstolene, departementene og fra landets største advokatfirmaer. Advokatene har omfattende prosedyreerfaring fra både EU-domstolen og EFTA-domstolen, og jobber mye med EU- og EØS-spørsmål for norske interesser i Brussel og Luxembourg.

- ALT har i løpet av kort tid bygd opp en solid markedsposisjon innen EØS-rett i vid forstand. Norsk rett blir stadig mer påvirket av EØS-avtalen, og bistand innen disse rettsområdene er et voksende marked. De vil tilføre svært nyttig kompetanse til Kluges eksisterende og potensielle klienter innen både offentlig og privat sektor, sier Snorre Haukali, managing partner i Kluge.

ALT har vært i kontinuerlig vekst siden oppstarten. Fra en omsetning i oppstartsåret 2011 på 5,7 millioner kroner vil selskapet omsette for nærmere 15 millioner i 2015. Selskapet er i 2015 kåret til en av DNs gasellebedrifter.

- Vi ser frem til å bli del av Kluge. Vi har rukket å etablere oss som et firma med spisskompetanse innen samtlige sider av EØS-retten. Vi opplever at bistand innen EØS-rett fra norske advokatfirmaer til dels er fragmentert, ofte med særlig fokus på konkurranseretten. Vår ambisjon er at vi sammen med Kluge skal være markedsledende i å tilby et komplett spekter av EØS-rettslig bistand, hvilket i stadig større grad blir etterspurt av klientene. Etter fusjonen vil vi også kunne tilby et bredere spekter av tjenester innen øvrige rettsområder til våre klienter. Et fullservice advokatfirma må i fremtiden levere topp kvalitet innen både tradisjonelle rettsområder så vel som innen EØS-rett for å ivareta klientenes interesser fullt ut, sier Bjørnar Alterskjær, managing partner i ALT.

En av hovedårsakene til at selskapene fusjonerer er den gode faglige og kulturelle matchen mellom selskapene.

- Bransjetrenden er at advokater bryter ut av de store advokatfirmaene for å etablere nisjebyråer. Denne fusjonen er bevis på det motsatte, hvor vi har sett merverdien av å integrere et sterkt spesialistmiljø for å utfylle vårt tjenestetilbud. Kluge skal være faglig sterke, med fokus på klientenes interesser og behov. Det vet jeg ALT identifiserer seg med. Derfor har denne fusjonsavtalen kommet på plass, sier Snorre Haukali.

Fusjonen trer i kraft fra årsskifte 2016.