Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Småhusplanen 2006 satt tilbake, småhusplanen 2013 igjen gjeldende

Etter hva vi vet har PBE uttalt at de har spørsmålet om den konkrete betydningen av KMDs vedtak til vurdering. Vi antar de vil gjøre utfallet kjent så snart de har truffet en konklusjon, men dette vil trolig byggesaksbehandlerne også kunne informere om ved henvendelse til PBE.

Vi mener for vår del at FMOAs kritikk/vurderinger av enkeltbestemmelser i 2013-planen virker relevante for behandlingen av enkeltsaker også nå – dette var jo en sentral del av klagen som Kluge Advokatfirma ved advokat Tarjei Pedersen i sin tid sendte. Her er vårt råd at man bør vurdere å klage om PBE fatter nye vedtak som strider mot FMOAs signaler fra juni.

KMDs beslutning om å overta saksbehandlingen av resten av klagen på planen/planbestemmelsene var noe uventet og er uvanlig. KMD vil trolig prioritere behandlingen av saken, men det er etter det vi kjenner til enda ikke gitt noe anslag for når utfallet kan ventes å foreligge. Dette vil vi forsøke å få mer klarhet i.

Oppsummert er situasjonen at 2013-endringene nå gjelder igjen, men at det er en klage til behandling hos KMD. Utfallet her er uvisst, og det er ikke gitt konkrete signaler om når en avgjørelse kan foreligge. KMDs behandling kan således medføre at hele eller deler av endringene fra 2013 igjen blir opphevet. Hvordan den endelige (og juridisk holdbare) planen dermed blir seende ut er det ikke mulig å si noe sikkert om nå.